New York Public Library
New York Public LibraryPublic Domain ArchivePart of PICRYL.com. Not developed or endorsed by NYPL.
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade

Kleeding en Uitrusting van de Strijdkrachten binnen het geheel van het latere Keningrijk [Koninkrijk] de [der] Nederlanden van het begin tot aan de vrede [van] Munster in 1648

Paskaerte van de zuydt en Noordt Revier in Nieu Nederlant streckende van Cabo Hinloopen tot rechkewach.

Pas caerte van Nieu Nederlandt en de engelsche Virginies van Cabo Cod tot Cabo Canrick [Cape Hatteras].

Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies van Cabo Cod tot Cabo Canrick.

Pas-kaarte van de Zuyd-west-kust van Africa, van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Esperanca.

Paskaert zijde de Noordelickste Zeekusten van America van Groenlandt door de Straet Davis en de Straet Hudson tot Terra Neuf.

Pascaerte van westelijcke deel van Oost Indien, van Cabo de Bona Esperanca tot C. Comorin.

Noordtoost cust van Asia, van Japan tot Nova Zemla.

Paskaetrte zynde t'Oosterdeel van Oost Indien, met alle de Eylanden dae ontrendt gelegen van C. Comorin tot aen Japan.

Pascaart van de Noord Zee, van Texel tot de Hoofden.

Paskaarte om achter Yrlandt om te zeylen, van Hitlandt tot aen Heyssat.

Paskaarte van het zuydelijckste van America, van Rio de la Plata tot Caap de Hoorn, ende inde Zuyd Zee, tot B. de Koquimbo.

Pascaarte van Engelant, van't voorlant tot Blakeney waer in te sien is de mont van de Teemse ; Rivier van London.

Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies van Cabo Cod tot Cabo Canrick.

Paskaart van Brazil van Rio de los Amazones tot Rio de la Plata.

De cust van Barbaryen van out Mamora tot Capo Blanco, en van Capo Blanco tot Capo de Geer.

Pas-caart van Gvinea en de Custen daer aen gelegen van Cabo Verde tot Cabo de Bona Esperanca.

Pas-caart van Hispangien, vertoonende de Custen van Granade, Andaluzie, Algarve, Portugael, Galissien en Biscajen, met een gedeelte van Vranckrijck streckende van Heyssant tot de Straet van Gibralter.

Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies : van Cabo Cod tot Cabo Canrick

Nieuwe wassende Graade Zee kaart over de Spaanse Zee van't kanaal tot't eyland Cuba in Westindia.

Nieuwe wassende graade zee kaart over de Spaanse Zee vant kanaal tot t'eyland Cuba in Westindia ...

Nieuwe wassende graade zee kaart over de Spaanse Zee vant kanaal tot t'eyland Cuba in Westindia = Nouvelle carte marine reduite de la Mer d. Espagne du canal jusqua Terra Neuf en I. de Cuba dans l'Amerique = The new sea map of the Spannish Zee betwext t' chanell and the I. Cuba

Regiment no. 14 Prins van Nassau-Usingen [?] uniform tot 1775.

Aanstelling van Dirk Muller tot Capitain -Luitenant ter zee door de Generale Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. 1 September 1784.

Plan der stad Washington : bestemd tot de hoofdstad van America, en ter bestendige verblijfplaats van het Congres, naa het jaar 1800.

De rivier Tigres of Choo-Keang van de Ladrone Eilanden tot aan de Stad Canton.

SEE ABOVE [held by] NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPU TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST [at] NETHERLANDS (?) (FOR;)

SEE ABOVE [held by] NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPU TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST [at] NETHERLANDS (?) (FOR;)

March through a swamp in Terra Firma, Fourgeoud -Mariniers (Regiment no. 21), in Suriname van tot 1777.

A Coromantyn Free Negro, or Banger, armed. Fourgeoud -Mariniers (Regiment no. 21), in Suriname van tot 1777.

J.G. Stedman, Captain of Colonel Fourgeoud's corps. Fourgeoud -Mariniers (Regiment no. 21), in Suriname van tot 1777.

A private Marine of Colonel Fourgeoud's corps. Fourgeoud -Mariniers (Regiment no. 21), in Suriname van tot 1777.

Fourgeoud -Mariniers (Regiment no. 21), in Suriname van tot 1777.