New York Public Library
New York Public LibraryPublic Domain ArchivePart of PICRYL.com. Not developed or endorsed by NYPL.
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade

Virginia Nieu Neder-landt. Nieu Engelandt.

Pascaarte van Nieu Nederlandt....

Paskaerte van de zuydt en Noordt Revier in Nieu Nederlant streckende van Cabo Hinloopen tot rechkewach.

Pas caerte van Nieu Nederlandt en de engelsche Virginies van Cabo Cod tot Cabo Canrick [Cape Hatteras].

Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies van Cabo Cod tot Cabo Canrick.

Pascaerte vande Vlaemsche, Soute, en Caribesche Eylanden, als mede Terra Nova, en de custen van Nova Francia, Nova Anglia, Nieu Nederlandt, Venezuela, Nueva Andalusia, Guiana en een gedeelte van Brazil.

Virginia, Nieu Neder-landt, Nieu Englandt.

Pascaerte van Vlaemsche, Soute, en Caribesche Eylanden, als mede Terra Nova, en de Custen van Nova Francia, Nova Anglia, Nieu Nederlandt, Venezuela, Nueva Andalusia, Guiana, en een gedeelte van Brazil.

Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies van Cabo Cod tot Cabo Canrick.

Pas caarte van Nieu Nederlandt

Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies : van Cabo Cod tot Cabo Canrick

Nieu Amsterdam at. New York.

Man, at left. with bow and arrows seated on ground, handing beaver[?] to a woman, at right, standing. On banderole, over clouds: Nieu Amsterdam, al. New Yorck

Nieu Amsterdam, at. New Yorck.

Nieu Amsterdam, een stedeken in Noord Amerikaes Nieu Hollant, op het eilant Mankattan, namaels Nieu Jork genaemt, toen het geraekte in 't gebiet der Engelschen = Amstelodamum recens, postea Anglis illud possidentibus dictum Eboracum novum, Hollandiae novae, id est Americae Mexicanae sive septentronalis oppidulum

Nieu Amsterdam, een stedeken in Noord Amerikaes, Nieu Hollant, op het eilant Mankattan: namaels Nieu jork genaemt, toen het geraekte in 't gebiet der Engelschen.

Terra nova, ac maris tractus circa Novam Franciam, Angliam, Belgium, Venezuelam Novam, Andalusiam, Guianan, et Brasiliam = Terra neuf, en de custen van Nieu Vranckryck, Nieu Engeland, Nieu Nederland, Nieu Andalusia, Guiana en Venezuela.

Nieu Amsterdam een stedeken in Noord Amerikaes [...]

Nieu Amsterdam al New York

Nieu Amsterdam.

Nieu Amsterdam, al. New Yorck.

Nieu Nederlandt