New York Public Library
New York Public LibraryPublic Domain ArchivePart of PICRYL.com. Not developed or endorsed by NYPL.
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade

Letter of Safe conduct

Letter of Safe conduct

[Wilt], W.[S.] To Randall

Aberdeen, Earl of

Hamilton, James. Signature

Biron, Armand de Gontaut, duc de

Markham, William and others. (Ten signatures)

Sherman, Roger

Russell, John

Russell, John

Biron, Armand de Gontaut, duc de

Hamilton, James. Signature

[Wilt], W.[S.] To Randall

Carlisle, Earl of. To Mr. Edwards

Markham, William and others. (Ten signatures)

Sherman, Roger

Aberdeen, Earl of

Carlisle, Earl of. To Mr. Edwards

Transcript copy of #2242

Transcript copy of #2242

Elizabeth I

Elizabeth I

Gramont, Antoine III, duc de

Gramont, Antoine III, duc de

UUarachtighe ende grondighe beschryvinghe van het groot en gout-rijck coningrijck van Guiana, gelegen zijnde in America, by noorden de groote river Orelliana: ... in welcke beschryvinge de rechte gelegenthyt vande groote ende rijck hooft-stadt Manoa, Macureguarai, ende andere steden des selvigen coningrijcx, ende van het groot souten meyr Parime ... verclaert wort: jnsghelijcx wat voor rijcke waren daer to lande ende daer ontrent vallen ... Mitsgaders de beschryvinge vande omliggende rijcke lantschappen Emeria, Arromia, Amapaia, eñ Topago ... mette beschryvinge van 53. groote rivieren ... Alles met groote neersticheyt ontdeck ende beschreven inden jare 1595 ende 1596

Henri IV

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

Henri IV

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1

New York 1