New York Public Library
New York Public LibraryPublic Domain ArchivePart of PICRYL.com. Not developed or endorsed by NYPL.
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
UUarachtighe ende grondighe beschryvinghe van het groot en gout-rijck coningrijck van Guiana, gelegen zijnde in America, by noorden de groote river Orelliana: ... in welcke beschryvinge de rechte gelegenthyt vande groote ende rijck hooft-stadt Manoa, Macureguarai, ende andere steden des selvigen coningrijcx, ende van het groot souten meyr Parime ... verclaert wort: jnsghelijcx wat voor rijcke waren daer to lande ende daer ontrent vallen ... Mitsgaders de beschryvinge vande omliggende rijcke lantschappen Emeria, Arromia, Amapaia, eñ Topago ... mette beschryvinge van 53. groote rivieren ... Alles met groote neersticheyt ontdeck ende beschreven inden jare 1595 ende 1596

UUarachtighe ende grondighe beschryvinghe van het groot en gout-rijck coningrijck van Guiana, gelegen zijnde in America, by noorden de groote river Orelliana: ... in welcke beschryvinge de rechte gelegenthyt vande groote ende rijck hooft-stadt Manoa, Macureguarai, ende andere steden des selvigen coningrijcx, ende van het groot souten meyr Parime ... verclaert wort: jnsghelijcx wat voor rijcke waren daer to lande ende daer ontrent vallen ... Mitsgaders de beschryvinge vande omliggende rijcke lantschappen Emeria, Arromia, Amapaia, eñ Topago ... mette beschryvinge van 53. groote rivieren ... Alles met groote neersticheyt ontdeck ende beschreven inden jare 1595 ende 1596

  • save_altThumbnail200x200
  • save_altSmall640x504
  • save_altOriginal760x599

Exploregelegen

Exploremette

Explorewaren